ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 12/2017

Data sporządzenia: 2017-05-11

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego Talex S.A. za pierwszy kwartał 2017 roku  (SA-Q1 2017), ustalony na 30 maja 2017 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15 maja 2017 r.