ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 12/2019

Data sporządzenia: 2019-08-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka zawarła umowę z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych. Umowa została zawarta na okres 5 lat i stanowi kontynuację dotychczasowej umowy zawartej w 2009 r.  Szacowana wartość netto umowy w okresie 5 lat wynosi 5,6 mln PLN.