ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 12/2020

Data sporządzenia: 2020-06-09

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2020 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Janusz Gocałek posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 30,75% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

Jacek Klauziński posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 30,75% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

Andrzej Rózga posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 30,75% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

FAMILIAR S.A., SICAV-SIF posiadający 184.976 akcji, z których przysługuje 184.976 głosów, co stanowi 7,61% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,43% ogólnej liczby głosów