ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 12/2022

Data publikacji: 2022-06-22

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 22 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2022 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę firm audytorskich pod numerem 477. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.