ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 12/2021

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Data publikacji: 2021-07-19

Temat: Zawarcie umowy z Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych z wykorzystaniem infrastruktury Data Center Spółki. Umowa została zawarta na okres 5 lat z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony. Szacowana wartość netto umowy w okresie 5 lat wynosi 2,06 mln EUR.