ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2012-04-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2012 r. Członek Rady Nadzorczej, pan Jerzy Nawrocki złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Mandat ustępującego Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem 24 kwietnia 2012 r. Ustępujący Członek Rady jako przyczynę swojej rezygnacji podał sprawy osobiste uniemożliwiające mu pełnienie funkcji w Radzie.