ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 13/2016

Data sporządzenia: 2016-07-08

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie dwunastu miesięcy do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Terg S.A. z siedzibą w Złotowie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,60 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lipca 2016 roku, o wartości netto 3,43 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.