ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 13/2017

Data sporządzenia: 2017-05-19

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 21 grudnia 2016 roku (publikacja raportu bieżącego nr 21/2016) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,99 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z kwietnia 2017 roku, o wartości netto 172 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.