ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 13/2019

Data sporządzenia: 2019-09-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego Talex S.A. za pierwsze półrocze 2019 roku (SA-P 2019), ustalony na dzień 30 września 2019 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 września 2019 r.