ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 13/2020

Data sporządzenia: 2020-06-09

Temat: Uchwały podjęte oraz uchwały niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 9 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. podaje - w załączonym pliku - treść uchwał podjętych oraz uchwał niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 9 czerwca 2020 r. Na Walnym Zgromadzeniu zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Uchwały WZA 9-06-2020 r.