ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 13/2021

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Data publikacji: 2021-11-17

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q3)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu kwartalnego Talex S.A. za trzeci kwartał 2021 roku (SA-Q3 2021), ustalony na dzień 29 listopada 2021 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 19 listopada 2021 r.