ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 14/2016

Data sporządzenia: 2016-08-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego Talex S.A. za pierwsze półrocze 2016 (SA-P 2016), ustalony na 31 sierpnia 2016 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 12 września 2016 r.