ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 14/2017

Data sporządzenia: 2017-05-30

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 30 maja br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B (02-695), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 r. i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz umowa dotycząca przeglądu sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 r. i badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Spółka korzystała z usług tego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 czerwca 2015 r. i na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień 30 czerwca 2016 r. i na dzień 31 grudnia 2016 r. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.