ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 14/2018

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 2 marca 2018 roku (publikacja raportu bieżącego nr 3/2018) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,68 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z marca 2018 roku, o wartości netto 1,25 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.