ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 14/2019

Data sporządzenia: 2019-10-24

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 15 lipca 2019 roku (publikacja raportu bieżącego nr 11/2019) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,17 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z października 2019 roku, o wartości netto 403 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.