ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2015-06-26

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 25 czerwca 2015 r. z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi netto 3,92 mln PLN.