ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 15/2016

Data sporządzenia: 2016-09-20

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 2 maja 2016 roku (publikacja raportu bieżącego nr 8/2016) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,18 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z czerwca 2016 roku, o wartości netto 252 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.