ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 15/2017

Data sporządzenia: 2017-07-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Sprostowanie Raportu bieżącego dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. dokonuje sprostowania Raportu bieżącego nr 7/2017, dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, odbytym w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Zarząd TALEX S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2017 r., następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:

Jacek Klauziński posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 46,72% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

Andrzej Rózga posiadający 611.340 akcji, z których przysługuje 747.340 głosów, co stanowi 46.72% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 21,93% ogólnej liczby głosów,

Robert Fiołek posiadający 101.800 akcji, z których przysługuje 101.800 głosów, co stanowi 6.36% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz 2,99% ogólnej liczby głosów.