ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 15/2020

Data sporządzenia: 2020-06-19

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze spółki UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą Warszawie, przy ul. Połczyńskiej (01-337), na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2021 r. i badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych pod nr 3115. Spółka dotychczas nie korzystała z usług tego podmiotu. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.