ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 16/2016

Data sporządzenia: 2016-10-12

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 12 października 2015 roku (publikacja raportu bieżącego nr 18/2015) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień, o których Spółka nie informowała w odrębnych raportach bieżących, wynosi netto 4,77 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2015 roku, o wartości netto 891 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.