ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 16/2017

Data sporządzenia: 2017-08-09

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie 12 miesięcy do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Tree IT Sp. z o.o. z siedzibą w Kościelnej Wsi. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,18 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z września 2016 roku, o wartości netto 115 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.