ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 16/2018

Data sporządzenia: 2018-07-31

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 15 maja 2018 roku (publikacja raportu bieżącego nr 14/2018) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,74 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lipca 2018 roku, o wartości netto 643 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.