ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 17/2016

Data sporządzenia: 2016-11-08

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat:  Zawarcie umowy z IBM Global Financing Polska sp. z o.o. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 3 listopada 2016 r., z IBM Global Financing Polska sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie (zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych dla podmiotu trzeciego, z którym zamawiającego łączy umowa o finansowanie przedmiotu dostawy. Wartość netto umowy wynosi 12,7 mln PLN. Postanowienia umowy nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.