ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 17/2018

Data sporządzenia: 2018-08-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od PKO BP S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka otrzymała zamówienie w ramach umowy z dnia 6 listopada 2017 r., z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Spółka informowała w dniu 7 listopada 2017r. (publikacja raportu bieżącego nr 21/2017). Przedmiotem zamówienia  jest dostawa sprzętu komputerowego, którego szacowana wartość netto, wyrażona w walutach wymienialnych, w przeliczeniu na polskie złote stanowi kwotę 6,08 mln PLN.