ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 17/2019

Data sporządzenia: 2019-09-10

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego Talex S.A. za pierwsze półrocze 2020 roku (SA-P 2020), ustalony na dzień 30 września 2020 r., uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 14 września 2020 r.