ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-06-03

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 25 stycznia 2013 roku (publikacja raportu bieżącego nr 4/2013) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,1 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z 27 marca 2013 roku, o wartości netto 203 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania.