ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2015-10-12

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 7 kwietnia 2015 roku (publikacja raportu bieżącego nr 8/2015) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,62 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z października 2015 roku, o wartości netto 1,45 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.