ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 18/2016

Data sporządzenia: 2016-11-25

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 23 listopada 2016 r., z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank). Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Szacunkowa, maksymalna wartość netto umowy wynosi 6,64 mln PLN.