ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 18/2017

Data sporządzenia: 2017-09-22

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana terminu przekazania Raportu półrocznego (SA-P)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że termin przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego Talex S.A. za pierwsze półrocze 2017 roku (SA-P 2017), ustalony na 1 października 2017 r. , uległ zmianie. Raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 25 września 2017 r.