ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 18/2020

Data sporządzenia: 26-10-2020

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 13 maja 2020 roku (publikacja raportu bieżącego nr 5/2020) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,26 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lipca 2020 roku, o wartości netto 643 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.