ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-06-17

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o uzyskaniu zamówienia od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych o wartości netto 6,25 mln PLN.

Postanowienia umowy nie wyłączają możliwości dochodzenia przez zamawiającego roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.