ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 19/2016

Data sporządzenia: 2016-12-02

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy, z dnia 2 grudnia 2016 r., z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych o wartości netto 3,86 mln PLN.