ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 19/2018

Data sporządzenia: 2018-09-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 31 lipca 2018 roku (publikacja raportu bieżącego nr 16/2018) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Satander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu). Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,34 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z września 2018 roku, o wartości netto 703 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.