ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 20/2012

Data sporządzenia: 2012-11-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,4 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z 30 grud