ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-07-02

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 19 grudnia 2012 roku (publikacja raportu bieżącego nr 22/2012) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,8 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z 19 grudnia 2012 roku, o wartości netto 905 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.