ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 20/2016

Data sporządzenia: 2016-12-05

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 20 września 2016 roku (publikacja raportu bieżącego nr 15/2016) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,69 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z listopada 2016 roku, o wartości netto 748 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.