ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 20/2020

Data sporządzenia: 2020-11-24

Temat: Dodatkowe dane finansowe dot. Raportu kwartalnego (SA-Q3 2020)

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A., w odpowiedzi na wniosek akcjonariusza Spółki, przekazuje dodatkowe dane finansowe odnoszące się do opublikowanego w dniu 20 listopada br. Raportu kwartalnego za trzeci kwartał br. (SA-Q3 2020), w postaci wybranych pozycji pasywów prezentowanych w ujęciu za porównywalne okresy.

Dodatkowe dane finansowe dot. Raportu kwartalnego (SA-Q3 2020)