ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-09-03

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 30 grudnia 2013 roku (publikacja raportu bieżącego nr 42/2013) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,7 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lipca 2014 roku, o wartości netto 0,8 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.