ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 21/2016

Data sporządzenia: 2016-12-21

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 5 grudnia 2016 roku (publikacja raportu bieżącego nr 20/2016) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,06 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2016 roku, o wartości netto 1,08 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.