ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 2/2020

Data sporządzenia: 2020-03-03

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających publikację niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,55 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lutego 2020 roku, o wartości netto 1.51 mln. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.