ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-09-09

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 16 lipca 2014 roku (publikacja raportu bieżącego nr 17/2014) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,4 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z sierpnia 2014 roku, o wartości netto 882 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.