ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2015-12-07

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zmiana umowy znaczącej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym podpisała aneks do umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o której informowała w raporcie bieżącym nr 5/2011, a o jej zmianie, w raporcie bieżącym nr 26/2013. Przedmiotem aneksu jest rozszerzenie zakresu umowy o dodatkowe usługi. Dodatkowe usługi świadczone będą przez Spółkę przez okres 5 lat a ich wartość w tym okresie szacowana jest na kwotę netto 3,1 mln PLN.