ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 22/2018

Data sporządzenia: 2018-12-19

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 14 listopada 2018 roku (publikacja raportu bieżącego nr 20/2018) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu). Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 7,15 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z listopada 2018 roku, o wartości netto 7,55 mln PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.