ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-09-29

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 24 sierpnia 2014 r. z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych przez okres 24 miesięcy. Łączna wartość umowy wynosi netto 4,87 mln PLN. Postanowienia umowy wyłączają możliwość dochodzenia przez Bank utraconych korzyści oraz ograniczają odpowiedzialność Spółki wobec Banku za wszelkie szkody związane z umową do rzeczywistych strat, a dodatkowo do 10% wartości umowy. Wskazane ograniczenia nie obejmują przypadków gdy ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne na mocy przepisów prawa. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.