ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 23/2020

Data sporządzenia: 2020-12-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających publikację niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 6,45 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z grudnia 2020 roku, o wartości netto 1.11 mln. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego.