ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-10-16

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 9 września 2014 roku (publikacja raportu bieżącego nr 22/2014) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,58 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z września 2014 roku, o wartości netto 1,09 mln. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.