ZAINWESTUJ W TALEX

Raport bieżący nr 24/2020

Data sporządzenia: 2020-12-18

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających publikację niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 8,01 mln PLN. Przedmiotem zamówień była dostawa rozwiązań informatycznych.