ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2013-08-06

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka powzięła wiadomość o zawarciu umowy z dnia 1 sierpnia 2013r. z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych do bibliotek publicznych na terenie całego kraju w ramach realizacji trzeciej rundy Programu Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (por. Raporty bieżące 1/2010 i 22/2011).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wynosi brutto 3,0 mln PLN.