ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2014-11-04

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Umowa znacząca

Treść raportu:

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 6 grudnia 2013 roku (publikacja raportu bieżącego nr 41/2013) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 4,46 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z lipca 2014 roku, o wartości netto 921 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań informatycznych.