ZAINWESTUJ W TALEX

Data sporządzenia: 2015-12-28

Skrócona nazwa emitenta: TALEX

Temat: Zawarcie umowy znaczącej z Credit Agricole Bank Polska S.A

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TALEX S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zamówienie (umowa) od Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest dostawa rozwiązań informatycznych. Wartość netto umowy, wyrażona w euro, stanowi równowartość kwoty 12,73 mln PLN. Postanowienia umowy nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych.